Escolha uma Página

LACES Espazos Efémeros POP UP Galiza-Portugal

LACES Espaços Efémeros POP UP Galiza-Portugal | LACES Espacios Efímeros POP UP Galicia-Portugal

MOSTRA DE INICIATIVAS DE ECONOMIA SOCIAL | MUESTRA DE INICIATIVAS ECONOMÍA SOCIAL

Queres experimentar novos produtos da economia social? | ¿Quieres probar nuevos productos de la economía social?

Que é EspazoCoop | ¿Qué es EspazoCoop?
Que é EspazoCoop | ¿Qué es EspazoCoop?

Entidade, sen fins lucrativos, formada por cooperativas de distinta tipoloxía que realizan diversas actividades económicas. | Entidade sem fins lucrativos, formada por cooperativas de diferentes tipos. | Entidad sin ánimo de lucro, formada por cooperativas de diferentes tipos.

Queres vir? | ¿Quieres venir?
Queres vir? | ¿Quieres venir?

– 9, 10 e 11 de maio|mayo, Mercado do Progreso, Vigo.
– En novembro na Coruña|Corunha. | En noviembre en A Coruña.
– Acceso gratuíto! | Acesso gratuito!

Descarga folleto informativo

Que é o LACES? | ¿Qué es el LACES?
Que é o LACES? | ¿Qué es el LACES?

O LACES contribúe ao fomento da Economía Social na Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal. | O LACES contribui ao fomento da ES na Eurorregião Galiza-Norte de Portugal. | El LACES contribuye al fomento de la ES en la Eurorregión Galiza-Norte de Portugal.